Monday, 13 August 2018

കാർമേഘം- നെസിയ ജോസഫൈൻ - I Dc Economics

  ഇത്രയേറെ കരയാൻ മാത്രം ഈ കാർമേഘം ആരെയാകാം പ്രണയിച്ചത് .......???ഇടതോരാതെ വീഴുന്ന തുള്ളികളെ തന്റെ ഇലകളാൽ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അമ്പലപ്പറമ്പിലെ  ആൽമരം ആരോടെന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു . ചില്ലയിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച തൂവലുകളെ കുടഞ്ഞു എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന കുരുവി ,അത് കേട്ടു . കുറച്ചുകൂടി ആ ചില്ലയോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.."സൂര്യനെയാണ്  ....അവൾക്ക് സൂര്യനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു . സ്വർണ്ണത്തിളക്കമുള്ള അവന്റെ ചിരിയിൽ നീലാകാശത്തു നിൽക്കാൻ അവൾ എത്ര കൊതിച്ചുവെന്ന് അറിയാമോ ??...പക്ഷെ..സൂര്യന് അവളെ ഇഷ്ട്ടമല്ല...കാരണം അവളുടെ കറുപ്പ് ആണത്രേ..!!!..കണ്ടിട്ടില്ലേ....തൂവെള്ള മേഘത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ അവനു എന്ത് താല്പര്യമാണ്...അവൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടാൽത്തന്നെ അവന്റെ ചിരി മങ്ങും..സൂര്യൻ തന്നെ അവഗണിക്കുന്നതിന്റെ വേദനയാണ് അവൾക്ക്...".....ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ കുരുവി അവളെ നോക്കി...അവൾ ഇപ്പോഴും കരയുകതന്നെയാണ് ..."പാവം...."- ആൽമരം പതിയെ പറഞ്ഞു...പക്ഷേ ...ഇവൾക്ക് കറുപ്പാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയെ ജീവനോടെ നിർത്തുന്നത് അവളുടെ കണ്ണുനീർ മാത്രമാണ്...അത് എന്തേ അവൻ അറിയുന്നില്ല....." ആൽമരം വീണ്ടും തല കുനിച്ചു അവളുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു..കുരുവി വീണ്ടും അവളെ നോക്കി...ഒരിക്കലും തോരാതെ അവളുടെ കണ്ണുനീർ....!!!!...  
                -
                                           

Thursday, 26 July 2018

Aparna – As she has stepped in on the next leg of her travel…


Aparna in ancient Indian tradition is Parvati, and the name was on account of her severe tapas to attain her goal – fasting to the extent of even avoiding leaf (parna ) for her food. Aparna B Anilkumar I B Com Taxation and Finance division, was endearingly called as Parukutty (Parvati) by her family.  She was admitted to Sacred Heart College, on her merit as a sports person.  She excelled in throw ball, soft ball and base ball.  Represented the state in soft ball at national level. She was poised to be a great promise, apparently all determined and confident. People who knew her found her bold and daring.

However, what humans propose is not always accomplished. Last week she was with us, today she is not around. This is human life, this is human mystery – which humans have been trying to grapple with from time immemorial.  Sri Buddha defined it as suffering, the reality of life – dukha satya.

Now dukha  is a satyam for her beloved family – her mother Binu, her father Anilkumar (employed in the middle-east), her two sisters – Anjali, the elder, and Arunima, the younger.  We witnessed the terrible anguish the family is suffering from. May God of all consolation being them solace is my prayer today.  Let that be the prayer of all of us. Let us do our best to console the family and hold them close to our hearts in solidarity of prayer.

It is also a time for us to reflect on how we deal with the reality of dukha or suffering in our life. Suffering in silence is one mode, but a healthier mode is to be willing to share our sufferings with someone. Sometimes, we find ourselves at a loss to have someone with whom we can share our pain.  Dear students and staff, let us make it a point that we will determinedly do that. That we will train ourselves to share our pain.  And each of us will be willing to listen to the sufferings of our fellow learner

And I would like the students to take this to your heart that even when you find the members of the staff or the Principal, dealing with you strictly, being severe in our treatment regarding assignments, attendance, campus discipline etc. please, please feel free to approach the staff, HoD, your principal, or the Counsellor when you feel troubled.  We are there for you, in spite of our severe demeanour.

In Hindi we say, Khuda ko pyara ho gaya! It is a believer’s statement regarding fellow human’s departure – become beloved to God!  Let us rest assured in that hope that she has become dearly beloved to God.

Any man's death diminishes me, because I am involved in Mankind;
And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.
Let us all remember this and hold her close to our heart and pray that she rests in peace.

And as the poem by Fr. Sajan goes:
ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല 
ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല 
ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല 
ഒരു കോളും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല 
... അമരത്ത് എന്നരികെ അവനുള്ളതാം 

I hope in the Lord that Aparna’s family will find the end of the rain of this suffering, and see the light of dawn, and so too will Aparna find rest beside the source of eternal rest!

Fr. Prasant CMI

Saturday, 23 September 2017

Letter to My Best Teacher- Mary Angel Thomas


This letter was selected as the best letter in the letter writing competition conducted by College Union on Teachers' Day


Dear Johnson sir,
You know, I used to think that we’re the unlucky ones because each time we get a free period, you  magically show up out of nowhere and  take class that hour. Every Saturday when others sit at home, we’re the ones who have extra class. And as for the holidays , we’ll be piled up with a hundred assignments to do. We are probably the only ones who would have written so many retests till date. Its almost natural for any student to think “Ee Sirnu verre onnum cheyyan ille”.
But then now I realize how lucky we are to have such a dedicated teacher like you. When other teachers enjoy their free time leisurely, you choose to refer an extra book to help us with our studies. I remember one of my teachers  telling me about your legendary stories of teaching 3 different classes and that too in the same hour. You sir, are amazing! I must say, you are worthy of all praise. Such dedication you show! You are probably one of the very few people who have proved that they teach out of passion and not out of the need for money.
We are indeed the lucky ones because we’ve got you and we’re certainly proud to have a teacher who covers every nook and corner of his subject. You’re a teacher who never gets tired of repeating what we don’t understand even for a 100 times. Only you would do that. You make sure that each and every student of yours understands every bit of what is being taught and only you would take retest after retest until we all get good marks and learn well enough.
On this teachers’ day, I’d like to thank you for being the wonderful teacher that you are. I’ve just known you for a barely year and a half but I’m feel extremely. This college sure is very lucky to have you as one of its contributors for the past 36 years. I’m sure each student you have taught will be thankful to you. Never change, okay? You are awesome the way you are. ‘Sir chumma pwoli aanu sire’.And by the way, I forgot to wish you…So here goes: Happy Teachers Day! J
Yours sincerely,
Mary Angel Thomas,
II Bcom ca.


Ps: ‘ ithrem paranja sthidhiku njangalku oru free period thanoode sir?’ J

Thursday, 9 March 2017

THE SPECIAL PLACE - AMALA MARIA JOSE( II Bcom Tax Aided)

A place where adults can stay,
And watch their children play.

A place where one can rest ,
And won't be put to test.

A place where there is peace of mind,
And filled with happiness untold.

A place which cannot be described in words,
A place full of heavenly birds.

A place worth desiring,
Devoid of any crying.

A place full of happiness,
Overflowing with liveliness.

A place full of hope,
With unbounded scope.

A place that always shines at its best,
Where anyone who enters is a special guest.

A place which can be describes on and on,
Whose beauty never ceases once it's born.

And that place, that very special place,
Is my home,Sweet Home! 

COUNT YOUR BLESSINGS - Abhimanew T.A( II Bcom Tax Aided)

Count your blessings instead of your crosses;
Count your gains instead of your losses.
Count your joys instead of your woes;
Count your friends instead of your foes.

Count your smiles instead of your tears;
Count your courage instead of your fears.
Count your full years instead of your lean;
Count your kind deeds instead of your mean.

Count your health instead of your wealth;
Love your neighbor as much as yourself.